Tìm việc làm, tuyển dụng Công Ty TNHH MTV NKH | CareerLink.vn
Công Ty TNHH MTV NKH Hospitality
25 - 99 nhân viên

Ngành nghề kinh doanh:
+ Quản lý quỹ và đầu tư
+ Kinh doanh vỏ ruột yếm xe ô tô
+ Đại lý xe ô tô
+ Kinh doanh xe ô tô.
+ Kinh doanh bất động sản, đại lý du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn (khách sạn, resort...), kinh doanh dịch vụ nhà hàng....

Xem thêm Thu gọn