Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH MTV DÂY BUỘC THẢO PHƯƠNG

  • Số nhân viên: 25-99

Sản xuất sợi, dệt vải, sản xuất hàng dệt khác và hoàn thiện sản phẩm dệt

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-