Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH MTI TECHNOLOGY CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

MTI TECHNOLOGY Company Info


Company Name
MTI Technology
Address
8 Floor, Pico Plaza Building,
20 Cong Hoa,Tan Binh Dist,HCMC, Vietnam

ACB Building, 5th Floor - B Block
218 Bach Dang Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau Distric, Da Nang City, Vietnam
Established
Oct, 2016


Number of Member
100 members at that time
Current member skills
ASP.NET, PHP, Android, Object-C, Swift, Java, AWS, Azure, Git, Xamarin, SQL Server

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io