Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[MTI Danang] HR/Admin Manager

CÔNG TY TNHH MTI TECHNOLOGY CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH MTI TECHNOLOGY CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

MTI TECHNOLOGY Company Info


Company Name
MTI Technology
Address
8 Floor, Pico Plaza Building,
20 Cong Hoa,Tan Binh Dist,HCMC, Vietnam

ACB Building, 5th Floor - B Block
218 Bach Dang Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau Distric, Da Nang City, Vietnam
Established
Oct, 2016


Number of Member
100 members at that time
Current member skills
ASP.NET, PHP, Android, Object-C, Swift, Java, AWS, Azure, Git, Xamarin, SQL Server

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-