Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Senior Sales Manager

Công Ty TNHH Mister Loo (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
31/10/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Mister Loo (Việt Nam)

Công Ty TNHH Mister Loo (Việt Nam)

Mister Loo is an international start-up company building and operating an innovative toilet concept with clean public restrooms and state-of-the-art modular refreshing facilities in Southeast Asia (“SEA”). Since its incorporation in 2015 and with the support of European and Asian investors, Mister Loo is consequently pursuing its high-growth strategy in SEA.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io