Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH May Mặc Việt Thiên

Công Ty TNHH May Mặc Việt Thiên

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty Việt Thiên là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty được thành lập từ 2006 đến nay, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là may mặc hàng dệt kim, dệt thoi xuất khẩu.

- Hiện nay chúng tôi đang sản xuất hơn 5 triệu sản phẩm/năm

- Các bạn hàng chính của Công ty chủ yếu là Nhật và Hong Kong

- Với đội ngũ nhân viên rồi rào chúng tôi mong muốn mang đên công ăn việc làm ổn định cho tất cả mọi người.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io