Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GSD Costing Supervisor

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

Giám Sát Tuyển Dụng/ Recruitment Supervisor

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

ACCESSORIES QA SUPERVISOR

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

Nhân Viên Marker

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

Senior Financial Planning & Analysis Supervisor

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

GSD Staff

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

GARMENT MERCHANDISE STAFF

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

Nhân Viên CFA

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

Management Trainee (Vietnam Region)

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

IE STAFF

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
05/09/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam

Công Ty TNHH May Mặc Premier Global Việt Nam

  • Số nhân viên: 500-999

Công ty TNHH Premier Global (Viet Nam) là công may mặc 100% vốn đầu tư nước ngoài Hong Kong chuyên sản xuất mặc hàng thể thao mang thương hiệu Adidas, Puma. Thành lập vào đầu tháng 4 năm 2014.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-