Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 13,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 nhân sự
- Làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay - 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
* Mô tả công việc
- Theo dõi thông số kỹ thuật và giám sát thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ của hệ thống điện nguồn, UPS tại Chi nhánh và khách hàng.
- Sản xuất, lắp đặt, sủ...

Điện / Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Tân Bình Hàng Không Bảo Trì Điện tử Điện

27/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát Tại Trường Sa / Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội, Khánh Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Trường Sa: 04 nhân sự (làm việc tại Trường Sa 04 tháng/01 năm thời gian còn lại làm việc tại Long Biên – Hà Nội)
* Mô tả công việc:
- Khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và thiết bị phụ trợ liên quan.
- Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, trang thiết bị tại đài, ...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Viễn thông Dịch vụ khách hàng Khánh Hòa

27/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát - Cà Mau, Kiên Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Cà Mau, Kiên Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phú Quốc: 01 nhân sự
- Rạch giá: 01 nhân sự
- Cà Mau: 04 nhân sự
* Mô tả công việc:
- Khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và thiết bị phụ trợ liên quan.
- Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, trang thiết bị tại đài, trạm trong ca trực.
* Địa chỉ làm việc: Công ty đ...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Hàng Không Viễn thông Dịch vụ khách hàng

27/10/2017

Nhân Viên Khai Thác Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Cà Mau, Kiên Giang, Phú Yên

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tuy Hòa: 01 nhân sự
- Rạch Giá: 02 nhân sự
- Cà Mau: 02 nhân sự
* Mô tả công việc:
- Khai thác, vận hành, bảo trì thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và thiết bị phụ trợ.
- Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, trang thiết bị tại đài, trạm trong ca trực.
* Địa điểm làm việc: Địa chỉ tại Cà Mau và Kiên Giang đang set...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Hàng Không Viễn thông Dịch vụ khách hàng

27/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát - Thanh Hóa, Phú Yên

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Phú Yên, Thanh Hóa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tuy Hòa: 01nhân sự
- Thọ Xuân: 01 nhân sự
* Mô tả công việc:
- Khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và thiết bị phụ trợ liên quan.
- Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, trang thiết bị tại đài, trạm trong ca trực.
* Địa điểm làm việc: Ứng viên làm việc tại Thành Phố...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Hàng Không Viễn thông Dịch vụ khách hàng

27/10/2017

Nhân Viên Nghiên Cứu, Chế Tạo Sản Phẩm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 nhân sự
- Địa điểm làm việc tại Trụ sở chính Công ty,đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
*Công việc
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ chế tạo và chuyển giao các sản phẩm công nghiệp hàng không phục vụ chuyên ngành thông tin, dẫn đường, giám sát, hệ thống đèn hi...

Viễn Thông, Điện / Điện tử

Tiếng Anh Thiết Kế Quận Long Biên Nghiên cứu và phát triển (R&D) Hàng Không Điện tử Viễn thông

27/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát TSC

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 14,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng 01 nhân sự
* Mô tả công việc
- Giám sát hoạt động, theo dõi tình trạng kỹ thuật của các thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát trên toàn quốc và các thiết bị phụ trợ tại các đài, trạm.
- Hỗ trợ: kỹ thuật cho các đài, trạm khi có sự cố kỹ thuật và hoạt động bảo dưỡng định kỳ, bay kiểm tra hiệu chuẩn hàng n...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Bảo Trì Điện tử Viễn thông

26/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thông Tin, Dẫn Đường, Giám Sát RSC

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng 02 nhân sự
* Mô tả công việc
- Cung cấp các dịch vụ khảo sát vị trí, lắp đặt, thông điện hiệu chỉnh, hỗ trợ bay hiệu chuẩn thiết bị CNS trong và ngoài nước.
- Thực hiện hoặc hỗ trợ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho các đài trạm CNS trên toàn quốc.
- Sửa chữa các cấu kiện hỏng của thiết bị CNS gửi từ các đài t...

Viễn Thông

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Long Biên Hàng Không Bảo Trì Điện tử Viễn thông

26/10/2017

NHÂN VIÊN AN TOÀN THÔNG TIN

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 23,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 02 nhân sự
- Làm việc tại Trụ sở chính Công ty, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
* Công việc
- Giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý sự cố cho các hệ thống thông tin, ứng dụng của Công ty và khách hàng theo đúng yêu cầu.
- Cài đặt cấu hình các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin ph...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh Lập Trình Viên Quận Long Biên Hàng Không Phần mềm Nhân viên IT Dịch vụ khách hàng

26/10/2017

Nhân Viên Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay - Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Số lượng: 01 người
- Địa điểm làm việc làm việc tại Trụ sở chính Công ty,đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên– Hà Nội
* Mô tả công việc
- Xây dựng, phát triển các giải pháp Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.
- Tư vấn cho khách hàng sử dụng giả...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh Lập Trình Viên Quận Long Biên Hàng Không Phần mềm Nhân viên IT Tư vấn

26/10/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay

Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (tên viết tắt là ATTECH), là Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kĩ thuật chuyên ngành quản lí hoạt động bay, một lĩnh vực quan trọng của ngành hành không Việt Nam. Hệ thống thiết bị kĩ thuật chuyên ngành quản lí bay là một hệ thống trang thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trên các lĩnh vực Điện tử – Viễn thông, tin học, tự động hóa và cơ khí chế tạo. Công ty chúng tôi đang thực hiện chiến lược phát triển công nghệ quản lí bay mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của mật độ giao thông hàng không quốc gia, khu vực và quốc tế. Để trở thành Công ty hàng đầu của nền công nghiệp hàng không Việt Nam, chúng tôi rất cần có một nguồn nhân lực tinh thông, chuyên nghiệp, tận tâm và sáng tạo. Hãy đến với chúng tôi các bạn sẽ được làm việc trong môi trường quản trị nhân sự hiện đại, phương pháp quản lý công bằng, linh hoạt, đề cao tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo, và các bạn sẽ có được một mức thu nhập tốt nếu các bạn đáp ứng yêu cầu năng lực vị trí và hiệu quả công việc.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-