Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Sales (Staff Sales)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
01/04/2020

Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/04/2020

03 NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU ( DATA )

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
23/03/2020

Nhân Viên Phòng Nhân Sự (HR)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

Nhân Viên EHS

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

Nhân Viên Chất Lượng (Staff QM)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
09/03/2020

Nhân Viên Kế Toán (Staff ACC)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
09/03/2020

Nhân Viên Hành Chính (Staff GA)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
09/03/2020

Thông tin công ty

Công ty TNHH Kolen Vina

Công ty TNHH Kolen Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Kolen Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp ống kính của Camera (Lens).

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-