Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Chất Lượng (Staff QM)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
29/10/2020

Nhân Viên Sales

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
29/10/2020

Nhân Viên Phòng Coating

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Nhân Viên EHS

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
20/10/2020

Trưởng Nhóm Phòng Bảo Trì (Maintenance Supervisor)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/10/2020

Nhân Viên IT

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
16/10/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
16/10/2020

Trưởng Nhóm Phòng Hành Chính (Supervisor GA)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/10/2020

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Purchase Supervisor )

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/10/2020

NHÂN VIÊN NEW MODEL

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
08/10/2020

QUẢN LÝ SẢN XUẤT KIÊM QUẢN LÝ SALES (SUPERVISOR UP)

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/10/2020

Thông tin công ty

Công ty TNHH Kolen Vina

Công ty TNHH Kolen Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Kolen Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp ống kính của Camera (Lens).

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io