Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

English Translator Cum Admin

Công Ty TNHH KNL - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

20/08/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

Senior Accountant – Kế Toán

Công Ty TNHH KNL - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Hơn 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/08/2017

Receptionist

Công Ty TNHH KNL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH KNL

Công Ty TNHH KNL

  • Số nhân viên: 25-99

Chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư  nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán và pháp lý cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Chúng tôi đang cần tuyển chuyên viên có kinh nghiệm về kiểm toán, kế toán và thuế (1 chuyên viên cao cấp và 1 chuyên viên). Bạn sẽ được tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế thoán, thuế, cho các khách hàng trong nước và ngoài nước của công ty chúng tôi.

We are seeking audit, accounting & tax professionals (1 Senior and 1 Junior) to join us. You will be involved in providing various kinds of professional services in audit, accounting, tax, bookkeeping to our international and local clients.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-