Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH KNL

Công Ty TNHH KNL

  • Số nhân viên: 25-99

Chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư  nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán và pháp lý cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Chúng tôi đang cần tuyển chuyên viên có kinh nghiệm về kiểm toán, kế toán và thuế (1 chuyên viên cao cấp và 1 chuyên viên). Bạn sẽ được tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế thoán, thuế, cho các khách hàng trong nước và ngoài nước của công ty chúng tôi.

We are seeking audit, accounting & tax professionals (1 Senior and 1 Junior) to join us. You will be involved in providing various kinds of professional services in audit, accounting, tax, bookkeeping to our international and local clients.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-