Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty TNHH  Khải Lệ là công ty hoạt động trong lĩnh vực vải, gia công hàng may mặc thuộc tập đoàn Shanghai silk

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-