Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty TNHH  Khải Lệ là công ty hoạt động trong lĩnh vực vải, gia công hàng may mặc thuộc tập đoàn Shanghai silk

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-