Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH KAISTECH

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

Công ty Kais Tech là công ty có vốn đầu tư của Singapore, chuyên cung cấp ứng dụng App trên điện thoại về lĩnh vực tài chính tín dụng tiêu dùng, bước đầu khai phá thị trường Việt Nam.

- Địa chỉ làm việc: 406/9 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM

- Thời gian làm việc: 8:30 a.m đến 17.30 p.m, từ thứ 2 đến thứ 6

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-