Tìm thấy 27 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Căn cứ vào nhiệm vụ của công ty hướng dẫn các bộ phận, phòng ban lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của công ty
- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch, quy chế công ty để đảm báo cáo ban giám đốc
- Phân tích và xây dựng kế hoạch phát triển theo định hướng của công ty
- Các việc khác theo ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành

Phó phòng Kế Hoạch

18/10/2017

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

22,000,000VNĐ - 27,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
- Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng...

Thư ký/ Hành chánh

Thư ký Trợ lý giám đốc

18/10/2017

Nhân Viên Y Tế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Chăm sóc sức khỏe CBCNV, cấp phát, theo dõi và đặt mua thuốc hàng tháng
- Quản lý công văn đi đến, chuẩn bị trà nước tiếp khách
- Kiểm tra quản lý bếp ăn, làm thẻ nhân viên, ATM cho CN mới
- Đào tạo hội nhập cho CN mới
- Báo cáo họp với quản lý ca đêm, tổng hợp vấn đề phát sinh và làm báo cáo

Chăm sóc sức khỏe/ Y tế

Y tế Chăm sóc sức khỏe

18/10/2017

Nhân viên IT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý hệ thống ERP/MES, PDA Barcode, Database Backup;
- Kiểm tra hệ thống mạng, wifi, internet, CCTV;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh đối với hệ thống điện thoại, PBX, Broadcast, ERP/MES;
- Theo dõi và quản lý hệ thống phần cứng - phần mềm máy tính, máy in;
- Quản lý người dùng email và các hệ thống báo động.
- H...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Nhân viên IT

17/10/2017

Nhân Viên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Phụ trách biên phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại
- Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Biên dịch VSIP Bắc Ninh

17/10/2017

Trưởng/ Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Building the planing, goal of HRGA section;
- Controlling, monitoring all operation of HGRA section to catch up the goal;
- Submit BOD all HR policy (compensation, welfare) for suitable with acutual production and business of Company.
- Ensure the relationship between BOD and Employee, to catch up HRGA and Company go...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự

Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

16/10/2017

Nhân Viên Phòng Cải Tiến

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế Jig, thiết kế cải tiến chi tiết máy.
- Lên bản vẽ 3D và xuất bản vẽ gia công theo yêu cầu
- Quản lý các bản vẽ 3D, Jig, công cụ gia công trong phòng
- Có kinh nghiệm vận hành máy CNC, các công cụ chế tạo lắp ráp máy móc
- Các công việc khác liên quan đến thiết kế và chế tạo máy

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, CNTT - Phần mềm, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Máy móc Điện tử

16/10/2017

Nhân Viên Xử Lý Data

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Báo cáo tổng hợp CPK Trend data theo tuần, tháng của các công đoạn (Final test)
- Theo dõi model chính công đoạn POC, PMP, PCM
- Báo cáo Data biểu đồ đặc đặc tính thực hiện EVT Model mới và kiểm thảo kỹ thuật
- Quản lý đảm nhiệm chi tiết lịch sử kiểm thảo chất lượng

CNTT - Phần mềm

Hành chính Thống kê

16/10/2017

Trưởng Nhóm Tự Động Hóa

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thiết kế chế tạo và lập trình tự động hóa phục vụ cho sản xuất;
- Lập kế hoạch và triển khai các dự án cải tiến tự động hóa máy móc;
- Quản lý và giám sát tiến độ công việc của các thành viên trong nhóm;
- Các công việc khác cấp trên giao cho.

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Trưởng nhóm Tự động hóa

14/10/2017

Sale Assistant Manager

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập và quản lý kế hoạch kinh doanh
- Thông tin cho bộ phận Sản xuất và các bộ phận liên quan
- Lên kế hoạch kinh doanh và quản lý kế hoạch kinh doanh hàng năm
- Phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Bán hàng

Tiếng Anh Chuyên viên kinh doanh Dịch vụ khách hàng Quản lý kinh doanh

14/10/2017

QC/QA Assistant Manager

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Error analysis, investigate, fix problem, quality monitoring, quality improvement.
- Compile quality standards, test standards, guidelines inspection workers
- Quality records for exported and imported goods according to standards (SOP, MSOP)
- Investigate and respond to customer complaints.
- Do weekly/monthly repor...

Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Sản Xuất QA QC

14/10/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng, Đào Tạo

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tuyển dụng, đăng tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn
- Tiếp nhận hồ sơ đào tạo, bố trí, sắp xếp đào tạo theo kế hoạch
- Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Nhân sự, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tuyển dụng Đào tạo

02/10/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Lắp đặt dây chuyền sản xuất
- Bảo dưỡng sửa chữa các loại máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện tử VSIP Bắc Ninh Điện

27/09/2017

Trưởng/ Phó phòng Chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Là Nhân viên CS, giám sát vấn đề chất lượng của Công ty LG làm việc tại trụ sở nhà máy ITM Semiconductor Vietnam
- Phân tích nguyên nhân lập báo cáo cải tiến lỗi phát sinh tại công đoạn khách hàng ITMV
- Quản lý mục tiêu chất lượng tại khách hàng.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC), Điện/ Điện tử

QC Chăm sóc khách hàng Điện tử Dịch vụ khách hàng

26/09/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Tích (chuyên ngành hóa)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra, setup máy móc tại côngđoạn
- Thiết lập SOP hướng dẫn công việc cho công đoạn
- Phân tích, lập tỷ lệ pha chộn hóa chất cho công đoạn mạ
- Tham gia các dự án phát triển công nghệ cao và dự án nghiên cứu, thiết kế, cải tiến quy trình công nghệ.

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật VSIP Bắc Ninh Vận hành máy

22/09/2017

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Hiểu và lắm rõ hệ thống Ecus5
- Biết và lắm rõ các quy định, thông tư về xuất nhập khẩu thương mại
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ XNK
- Soạn thảo công văn, chuẩn bị bộ chứng từ, giấy tờ liên quan đến XNK
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý bộ phận và ban giám đốc đưa ra.

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương

Ngoại thương Xuất nhập khẩu

22/09/2017

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Hàng ngày:
- Hướng dẫn nhân viên kế toán khác điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc;
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác;
- Theo dõi và quản lý công nợ.
* Hàng tháng:...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán tổng hợp

22/09/2017

Trưởng nhóm phòng Kỹ thuật phân tích

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm tra, setup máy móc tại côngđoạn
- Thiết lập SOP hướng dẫn công việc cho công đoạn
- Sửa chữa bo mạch điện tử
- Phân tích, lập tỷ lệ pha chộn hóa chất cho công đoạn mạ
- Tham gia các dự án phát triển công nghệ cao và dự án nghiên cứu, thiết kế, cải tiến quy trình công nghệ.

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Điện/ Điện tử

Trưởng Phòng Trưởng nhóm Hóa học

22/09/2017

Nhân viên/Trưởng nhóm quản lý chất lượng OQC-PQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Đối với bộ phận OQC:
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng
- OBA trước khi boxing nhập kho
- Quản lý, sắp xếp và đánh giá năng lực nhân viên kiểm tra
- Xử lý bất thường công đoạn
- Kiểm soát các chỉ số KPI, nhập dữ liệu của bộ phận quản lý.
* Đối với bộ phận PQC:
- Kiểm tra control chất lượng công đoạn
- Thiết lập ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC), Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất QC

22/09/2017

Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách tính giá thành;
- Kiểm soát các đơn vị cấu thành giá thành sản phẩm;
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất cho các trung tâm chi phí;
- Báo cáo và đề xuất kịp thời những bất hợp lý, mất cân đối...để có biện pháp xử lý;
- Báo cáo tình hình công việc theo yê...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Sản Xuất Kế toán giá thành Thị Xã Từ Sơn

22/09/2017

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh, Hà Nội

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Làm việc tại bộ phận kế hoạch sản xuất;
- Quản lý sản xuất; biên - phiên dịch khi có yêu cầu;
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Hàn Quốc Quản lý sản xuất

22/09/2017

Shift leader & Group leader

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý công nhân trên line;
- Báo cáo công việc và xử lý các tình huống phát sinh trên line;
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Sản Xuất Trưởng nhóm

22/09/2017

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch sửa chữa máy, điện;
- Phân tích lượng sử dụng của máy, điện;
- Sửa chữa, bổ sung máy, điện;
- Các công việc chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật VSIP Bắc Ninh Cơ Điện

22/09/2017

Nhân Viên Quản Lý Kho

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhập, xuất hàng
- Lập dữ liệu báo cáo tồn kho
- Xử lý hệ thống quản lý kho
- Thực hiện 3D-5S
- Kiểm kê hàng hoá theo lịch

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kho bãi Quản lý kho

22/09/2017

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhật về pháp luật cho cấp quản lý;
- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký;
- Kiểm soát tính pháp lý đối với văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết;
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý/ Luật

Hành chính Pháp chế

22/09/2017

Nhân Viên Phòng Mua Hàng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và thực hiện các nghiệp vụ về mua hàng, tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán và ký kết hợp đồng;
- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;
- Thực hiện việc tìm kiếm nhà cung cấp mới, cắt giảm chi phí theo chiến lược công ty đã đề ra;
...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Mua hàng Vật tư

22/09/2017

Kỹ sư thiết kế JIG

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Chịu trách nhiệm thiết kế, cải tiến máy, chi tiết máy;
- Làm việc ở phòng kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật cải tiến;
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .

Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Thiết Kế Điện tử Nhân viên thiết kế Thị Xã Từ Sơn

22/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2014, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000651 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/4/2014.

Tập đoàn ITM tại Hàn Quốc thành lập từ năm 2000, chúng tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu bán dẫn và  pin điện thoại di động. Đến nay, tập đoàn ITM Hàn Quốc đã mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-