Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng Đào Tạo

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

QC/QA Assistant Manager

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/06/2018

Nhân Viên Hành Chính (GA Staff)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Shift leader & Group leader

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

Trưởng Nhóm Phòng Kỹ Thuật Phân Tích

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

TRƯỞNG NHÓM PE (Phòng cải tiến sản xuất)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/06/2018

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

22,000,000VNĐ - 27,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Nhân Viên CS

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2018

Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động (ER Nội Bộ)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

Nhân Viên Y Tế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2018

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Nhân viên IT (Phần mềm)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

13/06/2018

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2014, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000651 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/4/2014.

Tập đoàn ITM tại Hàn Quốc thành lập từ năm 2000, chúng tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu bán dẫn và  pin điện thoại di động. Đến nay, tập đoàn ITM Hàn Quốc đã mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-