Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kỹ Sư Thiết Kế Máy Móc

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/06/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

26/06/2017

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/06/2017

Group Leader/ Shift Leader sản xuất SMT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/06/2017

Nhân Viên An Toàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/06/2017

Quản Lý Kỹ Thuật (Trưởng Nhóm PE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Tích

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/06/2017

Trưởng Nhóm Tự Động Hóa

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Trưởng Nhóm Tiêu Chuẩn (SPT)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Shift Leader

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Nhân viên IT

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/06/2017

Nhân viên/ Trưởng nhóm OQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/06/2017

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/06/2017

Phó Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (PE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/06/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2014, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000651 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/4/2014.

Tập đoàn ITM tại Hàn Quốc thành lập từ năm 2000, chúng tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu bán dẫn và  pin điện thoại di động. Đến nay, tập đoàn ITM Hàn Quốc đã mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-