Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/11/2019

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

NHÂN VIÊN UTILITY

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

NHÂN VIÊN AN TOÀN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
08/11/2019

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

QUẢN LÝ SẢN XUẤT: SHIFT LEADER/GROUPLEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
06/11/2019

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Trưởng Nhóm AUDIT Nội Bộ QPA/QSA

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/11/2019

Phó Phòng Chất Lượng - Phó Phòng CS

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/11/2019

Trưởng Nhóm Data

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/11/2019

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
01/11/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2014, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000651 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/4/2014.

Tập đoàn ITM tại Hàn Quốc thành lập từ năm 2000, chúng tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu bán dẫn và  pin điện thoại di động. Đến nay, tập đoàn ITM Hàn Quốc đã mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-