Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Isentia Việt Nam

Isentia.Boomerang - Social media monitoring, analysis, strategy, and business intelligence.
We are the No. 1 social media intelligence service provider in Vietnam with the capacity to monitor, analyses and report in Vietnamese language. With the insights gleaned from the social data and commentary provided, our clients can make timely and informed strategic decisions. Our customized reports are tailored to various stakeholders and to meet different business goals.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-