Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH IMJ NETWORKS

Công Ty TNHH IMJ NETWORKS

  • Website công ty: http://1996
  • Số nhân viên: 10-24

Tiền thân của Công ty TNHH IMJ NETWORKS là công ty BK Global chuyên về mặt hàng hương liệu, thuốc, thực phẩm, đã hoạt động cách đây 4 năm. Được tài trợ từ công ty mẹ Bk International có trụ sở tại Hàn Quốc. Hiện tại công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang nông sản các mặt hàng gạo, tiêu, điều, quyết định thành lập công ty mới mang tên Công ty TNHH IMJ NETWORKS, được đầu tư 100% từ công ty BK International.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-