Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH HANSAE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH HANSAE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

  • Số nhân viên: 25-99

HANSAE CO., LTD. is a Korea-based company mainly engaged in the production and sale of clothing. The company produces finished products such as knitted garments, ladies' dress suits, and casual clothes in Korea and exports them to the United States in the form of original equipment manufacturing (OEM) and original design manufacturing (ODM). The major consumers are OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, NIKE, H&M, among others. The Company’s main subsidiary company include HANSAE VIETNAM CO., LTD.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-