Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH GREIF FLEXIBLES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GREIF FLEXIBLES VIỆT NAM

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty TNHH Greif Flexibles Việt Nam là Công ty 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Greif ở Mỹ. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp bao bì tải trọng cao để xuất khẩu ra nước ngoài.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-