Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

LEAN MANAGER / SUPERVISOR

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/10/2018

SENIOR MERCHANDISE MANAGER/SUPERVISOR (AGSK/F21 TEAM)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/10/2018

Merchandiser in Garment Fields

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

17/10/2018

QA STAFF (FEMALE)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

15/10/2018

WAREHOUSE MANAGER (QUẢN LÝ KHO PHỤ LIỆU MAY MẶC)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/10/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Green Vina

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Green Vina là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và ngày càng hoàn thiện hơn nguồn nhân lực của công ty, nay chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-