Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

QA STAFF (FEMALE)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Responsible for all the QA/QC functions in the relevant section
- Take action to cover the absenteeism of QC, QA & checkers.
- Feedback & communicate with relevant party for defective correction & prevention.
- Follow up orders from beginning to final (Garment fields)
- Inline audit and prevent of arising troubles in...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA QC Thị xã Thuận An May Mặc Nhân viên QC QC Engineer Da giày Dệt may Bình Dương

01/02/2018

IE STAFF (LEAN)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Take the video clip to analyze working process & cycle time
- Support production in balancing the sewing line
- Introduce New model (Working process, Layout, Kind of machine) to production
- Other tasks assigned by Head department 

Dệt may / Da giày

Tiếng Anh Thị xã Thuận An May Mặc Da giày IE Dệt may Bình Dương

01/02/2018

TRỢ LÝ THEO DÕI ĐƠN HÀNG (MERCHANDISE ASSISTANT)_ TIẾNG ANH/ TIẾNG HÀN

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi đơn hàng chuyên ngành may mặc xuất khẩu (Nike, Justice,…).
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Dệt may / Da giày, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Tiếng Anh Tiếng Hàn Quốc Thị xã Thuận An May Mặc Trợ lý Mới tốt nghiệp Theo dõi đơn hàng Da giày Dệt may Bình Dương

01/02/2018

NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG (MERCHANDISER)_ TIẾNG ANH/ TIẾNG HÀN

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi đơn hàng chuyên ngành may mặc xuất khẩu (Nike, Justice,…).
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Dệt may / Da giày

Tiếng Anh Tiếng Hàn Quốc Thị xã Thuận An May Mặc Theo dõi đơn hàng Da giày Dệt may Bình Dương Dệt may - da giày

01/02/2018

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị phòng họp (hoa, bánh trái, nước,..)
- Quản lý sim điện thoại (sim trống) của công ty
- Thanh toán tiền gas, tivi,..cho khu KTX
- Nhận hồ sơ từ các phòng ban và trình ký TGĐ
- Nhận điện thoại và truyền đạt thông tin của sếp theo yêu cầu
- Làm báo cáo hàng ngày/ hàng thán...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Thư ký Thị xã Thuận An Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Bình Dương

01/02/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Green Vina

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Green Vina là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và ngày càng hoàn thiện hơn nguồn nhân lực của công ty, nay chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-