Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

IE STAFF (LEAN)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Take the video clip to analyze working process & cycle time
- Support production in balancing the sewing line
- Introduce New model (Working process, Layout, Kind of machine) to production
- Other tasks assigned by Head department

Dệt may / Da giày

Tiếng Anh Sản Xuất Thị xã Thuận An IE Dệt may Bình Dương

14/11/2017

QA/QC FOR FIREWALL & FOR PRINTING / EMBROIDERY INSPECTION IN GAMENT FIELDS

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Responsible for all the QA/QC functions in the relevant section
- Take action to cover the absenteeism of QC, QA & checkers.
- Feedback & communicate with relevant party for defective correction & prevention.
- Follow up orders from beginning to final (Garment fields)
- Inline audit and prevent of arising troubles in...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA QC Thị xã Thuận An May Mặc Nhân viên QC QA/QC Bình Dương

14/11/2017

MERCHANDISER (NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG)

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi đơn hàng chuyên ngành may mặc xuất khẩu (Nike, Justice,…).
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Dệt may / Da giày

Thị xã Thuận An May Mặc Theo dõi đơn hàng Dệt may Bình Dương

06/11/2017

QA STAFF_CÓ KINH NGHIỆM QA NGÀNH MAY MẶC

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra chất lượng, đo thông số hàng may mặc xuất khẩu (Nike, Justice, Puma, Adidas,…)
- Mô tả trực tiếp khi phỏng vấn

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA Thị xã Thuận An May Mặc QA/QC Bình Dương QC/ QA

06/11/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Green Vina

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Green Vina là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và ngày càng hoàn thiện hơn nguồn nhân lực của công ty, nay chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-