Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Đốc Tổ Cắt

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2019

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

01 LEAN Staff

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

02 QA Staff

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2019

HSE Supervisor / Social Compliance Supervisor

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2019

Tổ Trưởng Tổ Cắt

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH GREEN TG

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Green TG là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Green TG đã xây dựng thêm nhà máy sản xuất tại tỉnh Tiền Giang, hoạt động từ tháng 4-2015. Công ty chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-