Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Security Staff

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Specialist / Supervisor - Security

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Kỹ Sư Cấp Cao – Điện Điện Tử

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
05/12/2019

Kỹ Sư HSE

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Vĩnh Long

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Robot Engineer - Kỹ Sư Tay Robot

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
05/12/2019

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
05/12/2019

Solid Waste Training Staff

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Transition Lead (Assistant Manager)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Chemical Engineering

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
05/12/2019

Executive Assistant To VP

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Costing Asst Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
05/12/2019

Mechanical Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
05/12/2019

Process Engineering

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
05/12/2019

Electrical Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Nhân Viên IE

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

Developer (Chuyên Viên Phát Triển)

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

Admin Leader For Sample Management

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

Trưởng Phòng Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/11/2019

Automation Engineer

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam - Long An

Thương lượng | Nhân viên
07/11/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Ching Luh Group was established in 1969 by our founder, Mr. Su Ching Luh. Since it’s founding almost 50 years ago, Ching Luh has established itself as one of the leading sports footwear manufacturers in the world with manufacturing locations in China, Vietnam and Indonesia.

Today, Ching Luh works with some of the world’s leading sports brands including Adidas, FootJoy, Mizuno, Nike, and Reebok, all of whom count on Ching Luh’s capabilities and expertise to deliver the world’s best footwear

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-