Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển Và Tự Động Hóa (CAS - Control & Automation Solutions)

Công ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển Và Tự Động Hóa (CAS - Control & Automation Solutions)

CAS (Control & Automation Solutions) là công ty công nghệ cao, cung cấp các sản phẩm và giải pháp hiện đại, tin cậy và kinh tế cho các nhà máy điện, trạm biến áp, trung tâm điều độ, các hệ thống quản lý năng lượng thông minh… 

Tìm hiểu thêm thông tin CAS tại:

https://www.cas-energy.com

https://www.linkedin.com/company/cas-energy

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-