Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Công ty có 2 chi nhánh ở Việt Nam (KCN Đồng Nai và KCN Quang Minh).

Hiện tại, do nhu cầu sản xuất công ty mở thêm chi nhanh ở KCN Quang Minh với Nhân lực khoảng 1000 lao động.


Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG PE VÀ YE

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
21/10/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH PHÒNG SMT

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
16/10/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG TECHNICAL

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/10/2019

NHÂN VIÊN KHO

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
04/10/2019

NHÂN VIÊN IQC

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/09/2019

Nơi làm việc

  • Nhà Máy Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam 14 công việc

    Lô 44D, KCN Quang Minh,Hà Nội, Việt Nam