Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Công ty có 2 chi nhánh ở Việt Nam (KCN Đồng Nai và KCN Quang Minh).

Hiện tại, do nhu cầu sản xuất công ty mở thêm chi nhanh ở KCN Quang Minh với Nhân lực khoảng 1000 lao động.


Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Quản Lý Kho Sản Xuất

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/06/2018

05 Nhân Viên Kỹ Thuật Máy SMT

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/06/2018

Nơi làm việc

  • Nhà Máy Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam 16 công việc

    Lô 44D, KCN Quang Minh,Hà Nội, Việt Nam