Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Công ty có 2 chi nhánh ở Việt Nam (KCN Đồng Nai và KCN Quang Minh).

Hiện tại, do nhu cầu sản xuất công ty mở thêm chi nhanh ở KCN Quang Minh với Nhân lực khoảng 1000 lao động.


Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG PE VÀ YE

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/07/2019

TRƯỞNG NHÓM SMT

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/07/2019

TRƯỞNG NHÓM PBA

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/07/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (CASE - PE)

Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
08/07/2019

Nơi làm việc

  • Nhà Máy Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam 7 công việc

    Lô 44D, KCN Quang Minh,Hà Nội, Việt Nam