Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam là công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Công ty có 2 chi nhánh ở Việt Nam (KCN Đồng Nai và KCN Quang Minh).

Hiện tại, do nhu cầu sản xuất công ty mở thêm chi nhanh ở KCN Quang Minh với Nhân lực khoảng 1000 lao động.


Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nơi làm việc

  • Nhà Máy Công Ty TNHH Energy Elentec Việt Nam 9 công việc

    Lô 44D, KCN Quang Minh,Hà Nội, Việt Nam