Tìm thấy 5 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

General Account

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/01/2017

HR Staff

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

05/01/2017

QA/QC Staff

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

05/01/2017

Thông tin công ty

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam là thành viên của tập đoàn EMIVEST BERHAD, công ty 100% vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-