Tìm thấy 10 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

General Account

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Kế Toán Trưởng ( Animal Medicine)

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

Giám Sát Kho ( Animal Medicine)

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/02/2017

Phó Phòng Sản xuất ( Animal Medicine)

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

Trưởng Phòng Bảo Trì

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

Thông tin công ty

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam là thành viên của tập đoàn EMIVEST BERHAD, công ty 100% vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-