ECCO, a world-leading brand of shoes combining style and comfort, has built its success on quality and innovative technology. Founded in 1963, ECCO is one of the few major shoe manufacturers in the world to own and manage every step of the shoemaking process. Today, ECCO products are sold in 87 countries at 2,989 ECCO shops and shop-in-shops and a total of 15,000 sales points around the world. The company is family-owned and the workplace to 20,000 employees, with headquarter in Denmark.


Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN IT (Tiếng Anh khá)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

17/08/2017

QA Manager (Footwear Experience) - Good English

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/08/2017

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (Làm Ca)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

03/08/2017

Project Management Supervisor (Good English)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/08/2017

TRAINING MANAGER (Footwear Experience)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

31/07/2017

Industrial Engineer

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

31/07/2017

Planning Staff (Good English)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

31/07/2017

Purchasing Officer (Good English)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

31/07/2017

Trainee Staff

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

27/07/2017

Tổ Trưởng Chuyền May

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27/07/2017

Training Officer (Good English)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

26/07/2017

Production Manager (Footwear Experience) - Good English

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/07/2017

GDM Specialist (Footwear Experience)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

21/07/2017

CAD Constructor (Footwear Experience)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

21/07/2017

STITCHING TECHNICIAN (Working In Shift)

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

20/07/2017

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 16 công việc

    Đường D1, KCN Bàu Bàng,Bình Dương, Việt Nam