Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

QUẢN LÝ VÙNG OTC KHU VỰC HÀ NỘI

Công Ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/12/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh

Công ty TNHH Dược phẩm GIA MINH được thành lập vào ngày 4 tháng 11 năm 2003. Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã luôn xác định mục tiêu chính là xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm và thực phẩm chức năng với các tiêu chí hoạt động : NĂNG ĐỘNG để tận dụng mọi cơ hội, UY TÍN để xây dựng thương hiệu, CHUYÊN NGHIỆP để thực hiện các mục tiêu và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG để trường tồn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một bản sắc văn hoá doanh nghiệp cũng là mục tiêu quan trọng được đề ra. Chúng tôi luôn mong muốn Gia Minh như một mái nhà chung để từ đó mỗi thành viên sẽ luôn gắn bó, hoạt động theo kim chỉ nam của Gia Minh và cùng nhau phát triển…

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-