Tìm thấy 89 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hà Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hà Nam

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hải Dương

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hải Dương

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Nam Định

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Nam Định

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Ninh Bình

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Thái Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Thái Bình

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2020

Trình Dược Viên - Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Nam Định

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Nam Định

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Ninh Bình

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Thái Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Thái Bình

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Long An

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Long An

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Tiền Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Bến Tre

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bến Tre

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Đồng Tháp

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Vĩnh Long

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Trà Vinh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Trà Vinh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Cần Thơ

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - An Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - An Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hậu Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Sóc Trăng

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Kiên Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Kiên Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bạc Liêu

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Cà Mau

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Cà Mau

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Lào Cai

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Lào Cai

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Yên Bái

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Yên Bái

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Điện Biên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Điện Biên

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hoà Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hòa Bình

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Lai Châu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Lai Châu

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Sơn La

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Sơn La

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Cao Bằng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Cao Bằng

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hà Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hà Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bắc Cạn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Lạng Sơn

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Tuyên Quang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Thái Nguyên

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Phú Thọ

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bắc Giang

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/11/2020

Trình Dược Viên - Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Hà Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Trình Dược Viên - Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
10/11/2020

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC

Công ty chuyên về buôn bán không phân loại đầu vào , chuyên về dược phẩm, các loại thực phẩm chức năng, sữa bột....

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io