Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Tài Chính WVB Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

World′Vest Base (WVB) trực thuộc công ty TNHH dịch vụ thông tin tài chính (Hongkong), hệ thống thông tin của WVB là một tập hợp cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin về tài chính, thống kê và thông tin thị trường của các công ty còn hoạt động cũng như đã giải thể trên thế giới. Các dịch vụ của WVB bắt đầu được cung cấp từ năm 1984. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi đưa ra một loạt sản phẩm thông tin hướng tới các nhà đầu tư, trường đại học, ngân hàng, các nhà phân tích, các học viên thuế và kiểm toán, cơ quan chính phủ và nhà quản lý tài sản trong doanh nghiệp, M & A, vốn tư nhân, vốn chủ sở hữu và các thị trường có thu nhập cố định. Cơ sở dữ liệu này của chúng tôi hiện đang có một số lượng lớn với hơn 49.800 công ty hoạt động được niêm yết trên thị trường chứng khoán và hơn 47.500 công ty đã giải thể. Con số này cho thấy chúng tôi đã cập nhật xấp xỉ 99% dữ liệu trong tổng số các công ty đang niêm yết và thông tin về giá trị vốn hoá thị trường của thế giới lên đến gần 100%. Lịch sử kinh doanh của công ty luôn có sẵn trong hệ thống kể từ năm 1984 và dữ liệu tài chính theo quý luôn sẵn sàng ngay khi các công ty được cập nhật trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi.
Dữ liệu của WVB được xây dựng dựa vào nguồn gốc quốc gia nơi mà công ty đó được thành lập. Nó thể hiện công ty đó như một thực thể pháp lý, không lẫn lộn giữa các các công ty phát hành và các công ty niêm yết, WVB cung cấp tài liệu một cách đầy đủ với tính minh bạch tài chính của các dữ liệu đưa ra.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-