Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long

Công ty TNHH dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng long được thành lập từ năm 1993 là doanh nghiệp sản xuất sợi cotton và khăn cotton xuất khẩu đi các nước Nhật bản , Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhà máy sản xuất có diện tích trên 50000m2, Quy mô 800 công nhân lao động trực tiếp và 500 công nhân lao động gián tiếp. Doanh thu của công ty năm 2017 đạt hơn 500 tỷ đồng. 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-