Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA

Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA chuyên ngiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm dùng trong công nghệ âm thanh. Sản phẩm chủ yếu là các loại loa dùng cho máy tính và DVD với thương hiệu SoundMax. 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-