Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Tài Xế Xe Nâng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Kỹ Sư Dệt

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

Thương lượng | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên IE

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Nhân Viên QC Khách Hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) - Tiền Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

10/01/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN)

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN) 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất thảm cỏ nhân tạo

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-