Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ SÔNG CHÂU

  • Số nhân viên: 25-99

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ SÔNG CHÂU hoạt động về lĩnh vực Xây dựng nhà các loại, đất đai, trắc địa, địa chính..,với nhu cầu thị trường phát triển, công ty chúng tôi cần bổ sung nhân sự như sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io