Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Công Ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

  • Số nhân viên: 10-24

Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam
Địa chỉ: Lô E5 & E6 KCN Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Yên
Là công ty nhập khẩu sản xuất xuất khẩu kính đeo mắt
Cần tuyển: Phiên dịch Tiếng Trung Xưởng Sản Xuất

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-