Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Công Ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

  • Số nhân viên: 10-24

Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam
Địa chỉ: Lô E5 & E6 KCN Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Yên
Là công ty nhập khẩu sản xuất xuất khẩu kính đeo mắt
Cần tuyển: Phiên dịch Tiếng Trung Xưởng Sản Xuất

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-