Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH CICT VINA

Công Ty TNHH CICT VINA

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH CICT VINA là công ty 100% vốn Hàn quốc, chuyên sản xuất linh kiện  điện tử.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io