Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH CHEIL INDUSTRIES INC.

Công Ty TNHH CHEIL INDUSTRIES INC.

  • Số nhân viên: 25-99

Là Công ty thuộc tập đoàn Samsung. Công ty TNHH Công Ty TNHH CHEIL INDUSTRIES INC. Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2013 chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình, xây dựng nhà xưởng, nhà máy trong khu công nghiệp...

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-