Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Bình B.F.C - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
20/08/2019

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Bình B.F.C - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
20/08/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Bình B.F.C - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
20/08/2019

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH Bình B.F.C - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
20/08/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Bình B.F.C

Công Ty TNHH Bình B.F.C

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH Bình B.F.C

Địa chỉ: CCN Thạnh Phú-Thiện Tân,Xã Thạnh Phú,Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công ty được thành lập vào tháng 06/2010.

Lĩnh vực hoạt động: chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất ngoài trời, xuất khẩu đi Châu Âu.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-