Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công ty TNHH AMREP Việt Nam

Công ty TNHH AMREP Việt Nam

  • Số nhân viên: 10-24

AMREP is a global supplier quality management company and we are the quality partner to the world's top OEMs in the advanced technology industries. Our website www.amrepinspect.com

------------

AMREP là Công ty quản lý chất lượng nhà cung cấp toàn cầu và Chúng tôi là đối tác của những Công ty sản xuất trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Website chúng tôi: www.amrepinspect.com

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io