Tìm thấy 39 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Vận Hành, Vận Chuyển Hồ Sơ_Khu Vực An Giang, Sóc Trăng, Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - An Giang, Bình Phước, Sóc Trăng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện công việc gặp trực tiếp KH ghi nhận và thu hồ sơ KH đang có nhu cầu vay vốn
- Giải đáp thắc mắc từ khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu
- Khi nhận phàn nàn và chuyển giao cuộc gọi cho các bộ phận liên quan
- Làm việc với phòng sales và phòng hỗ trợ kinh doanh để tăng chất lượng phục vụ, tăng đ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Giao nhận Nhân viên thu hồi nợ thu hồi nợ xấu

24/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Vốn Vay Tại Địa Bàn - Đà Nẵng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Đà Nẵng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ đồng hồ.
- Phá...

Lao động phổ thông, Khác

Tài chính Giao nhận Nhân viên thu hồi nợ thu hồi nợ xấu

20/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Vốn Vay Tại Địa Bàn - Khánh Hòa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Khánh Hòa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ đồng hồ.
- Phá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng

Tài chính Giao nhận Nhân viên thu hồi nợ thu hồi nợ xấu

17/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Vốn Vay Địa Bàn - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ.
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ đồng hồ.
- Phá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng

Tài chính Giao nhận Nhân viên thu hồi nợ thu hồi nợ xấu

17/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Cao Bằng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Cao Bằng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ 
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ. 
- Các yêu cầu k...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khác

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ

16/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Thái Bình

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Thái Bình

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra và yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ còn thiếu
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ 
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vò...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khác

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ

16/10/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Ninh Bình

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Ninh Bình

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra và yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ còn thiếu
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ 
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vò...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Khác

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ

16/10/2017

Assistant to Deputy Collections Director

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Nhân viên

Responsibilities:
Work well daily job with Expat boss, fluent English communication.
Business Administration (80%)
- Assist Deputy Collections Director to arrange and confirm appointments, meetings and interview to avoid any clash in the schedule
- Review submitted documents from department to ensure the legality, pres...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Quận 4 Quận Tân Bình Tài chính Trợ lý Trợ lý giám đốc Business Assistant

16/10/2017

Giám Sát Bán Hàng Kiosk (Kiosk Sales Supervisor) - Đông Anh Hà Nội

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hà Nội

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 20-30 Nhân viên bán hàng tại Kiosk
- Hỗ trợ, giám sát Sales trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số của team
- Quản lý hoạt động mô hình Kiosk theo quy định của Công ty, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng
- Hỗ trợ và hướng dẫn Sal...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Bán hàng

FMCG Tài chính Giam Sát Ngân hàng Bảo hiểm Giám sát bán hàng

12/10/2017

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (ECSup)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát các Trưởng nhóm thu hồi nợ qua điện thoại (5-7 team) và các bạn Thu hồi nợ qua điện thoại để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu công việc đề ra
- Đưa ra các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả
- Sắp xếp lịch làm việc
- Làm báo cáo định kỳ tình hình thu hồi nợ của Team
- Thống kê, phân tích, đánh g...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Giam Sát

12/10/2017

Nhân Viên Phát Triển Mạng Lưới Doanh Nghiệp - Miền Đông

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Dương, Đồng Nai

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt, đối tượng (doanh nghiệp, công ty, nhà máy..)
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Tài chính Nhân viên tín dụng

11/10/2017

Nhân Viên Phát Triển Mạng Lưới Doanh Nghiệp - Miền Nam

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Cà Mau, Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt, đối tượng (doanh nghiệp, công ty, nhà máy..)
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính

11/10/2017

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoài - Bình Dương, Bình Phước ( Gấp )

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Dương, Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát công việc hàng ngày của các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà của các văn phòng thu hồi nợ ngoài cộng tác với FECredit
- Kiểm tra thông tin cá nhân của khách hàng, đặc biệt là địa chỉ liên lạc hiện tại để đảm bảo chúng phù hợp với dữ liệu của hệ thống và sửa đổi các thông tin nếu có bất kỳ thay đổi.
- Theo sát cá...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Tài chính Trưởng nhóm Ngân hàng Pháp lý Nhân viên thu hồi nợ

10/10/2017

Nhân Viên Hỗ Trợ Thu Hồ Sơ (Làm Ngoài Thị Trường) - Khu Vực Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Nhân viên

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông tin về thị trường
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Địa bàn tuyển dụng: c...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Tiếp thị

Quận 4 Tài chính Ngân hàng

10/10/2017

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Kênh Tiền Mặt (Làm Ngoài Thị Trường) - Khu Vực Bình Dương

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Dương

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt, đối tượng (doanh nghiệp, công ty)
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông tin về thị t...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Tiếp thị

Quận 4 Tài chính Ngân hàng

10/10/2017

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ - Hạ Long, Quảng Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Quảng Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công
- Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách hàng
- Thu thập và cập nhật thông tin khách hàng
- Hỗ trợ điều tra chống lừa đảo theo quy định của FECREDIT
- Đưa ra kết quả nhận xét về hồ sơ của khách hàng
- ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Tài chính

06/10/2017

Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp (Direct Sales Supervisor) - Khánh Hòa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Khánh Hòa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 15-20 Nhân viên bán hàng qua điện thoại & trực tiếp (sản phẩm cho vay tiền mặt)
- Hỗ trợ, giám sát Sales trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số của team
- Hỗ trợ và hướng dẫn Sales chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay vốn cho khách hàng, chăm sóc khách h...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

FMCG Tài chính Giam Sát Ngân hàng Nha Trang Bảo hiểm Giám sát bán hàng Khánh Hòa

03/10/2017

Chuyên Viên Tố Tụng - Thu Hồi Nợ (Đồng Nai / Long An / Tây Ninh)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Đồng Nai, Long An, Tây Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Có trách nhiệm xử lý các hồ sơ tại bộ phận Pháp lý và chuẩn bị hồ sơ tố tụng theo yêu cầu của Toà án dân sự
- Đại diện cho công ty trong quá trình tranh tụng tại tòa án dân sự tại địa phương hoặc một số tỉnh lân cận khi có yêu cầu
- Làm việc trực tiếp với khách hàng và yêu cầu thanh toán nợ tồn đọng trong quá trình t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật

Quận 4 Pháp lý Hồ Chí Minh Tây ninh Đồng Nai Long An Luật

03/10/2017

Chuyên Viên Tố Tụng-Thu Hồi Nợ (Tiền Giang / Cà Mau / Bạc Liêu)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Có trách nhiệm xử lý các hồ sơ tại bộ phận Pháp lý và chuẩn bị hồ sơ tố tụng theo yêu cầu của Toà án dân sự
- Đại diện cho công ty trong quá trình tranh tụng tại tòa án dân sự tại địa phương hoặc một số tỉnh lân cận khi có yêu cầu
- Làm việc trực tiếp với khách hàng và yêu cầu thanh toán nợ tồn đọng trong quá trình t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Tài chính Pháp chế Luật sư

03/10/2017

Nhân Viên Hành Chính Hỗ Trợ - Trung Tâm Thu Hồi Nợ

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Theo dõi lịch làm việc của phòng thu hồi nợ từ đầu đến cuối quy trình và nhập dữ liệu kết quả của nhân viên vào hệ thống một cách chính xác
- Hỗ trợ từ xa cho nhân viên thu hồi nợ tại nhà để đảm bảo nhân viên luôn có được thông tin đầy đủ của khách hàng về dữ liệu thông tin cá nhân...
- Tổng hợp các báo cáo kịp thời ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Quận Tân Bình Tài chính Hành chính

03/10/2017

Nhân Viên Quan Hệ Doanh Nghiệp - Khu Vực Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt, đối tượng (doanh nghiệp, công ty, nhà máy..)
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông t...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bất động sản

Nhân Viên Bán Hàng Quận 4 Tài chính Hồ Chí Minh

02/10/2017

Nhân Viên Quan Hệ Doanh Nghiệp - Khu Vực Cần Thơ

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Cần Thơ

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt, đối tượng (doanh nghiệp, công ty, nhà máy..)
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Cần Thơ

02/10/2017

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Kênh Tiền Mặt (Làm Ngoài Thị Trường) - Tp. Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng cần vay tiền mặt.
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của FE Credit
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
- Thu thập thông tin về thị trường
- Thực hiện các công tác khá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Bán Hàng Quận 4 Tài chính

30/09/2017

Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại (Thẻ Tín Dụng)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Hỗ trợ Head của bộ phận Thẻ Tín Dụng phát triển chiến lược để thu hút KH và tăng doanh số cho kênh bán hàng qua điện thoại. Chịu sự phân công trực tiếp của Giám Sát (Thẻ Tín Dụng)
- Quản lý các hoạt động bán hàng qua điện thoại trong nhóm
- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên trong nhóm
- Lập bảng chấm công cho nhân ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 4 Tài chính Giam Sát

30/09/2017

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Vùng Bán Hàng Trực Tiếp

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hà Nội

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của vùng kênh bán hàng trực tiếp  với các sản phẩm và dịch vụ của VPBFC
- Theo dõi thị trường ngân hàng Việt Nam hiện nay cũng như thị trường kinh doanh của VPB FC, thu thập thông tin để hỗ trợ RSM khi có yêu cầu
- Hỗ trợ RSM phát triển các chiến lược kinh doanh và lên kế hoạch bán hàng tr...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh, Bán hàng

Quận Đống Đa Tài chính Trợ lý Hà Nội

29/09/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Lâm Đồng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Lâm Đồng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra thông tin và yêu cầu khách hàng thanh toán nợ
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ 
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ Lâm Đồng

29/09/2017

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ - Bình Dương ( Gấp )

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Dương

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công
- Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách hàng
- Thu thập và cập nhật thông tin khách hàng
- Hỗ trợ điều tra chống lừa đảo theo quy định của FECREDIT
- Đưa ra kết quả nhận xét về hồ sơ của khách hàng
- ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tài chính Ngân hàng Thẩm định tài chính

29/09/2017

NHÂN VIÊN TRUY TÌM KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA BÀN - BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Dương, Đồng Nai

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

** Mô tả công việc:
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm:
+ Truy tìm thông tin khách hàng mất tích, bỏ trốn & yêu cầu khách hàng thanh toán nợ
+ Thu hồi những khoảng nợ xấu, nợ khó đòi
- Phát hiện, điều tra và báo cáo kịp thời những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo đến cấp quản lí, đảm bảo tất cả các khoản nợ đều đ...

Lao động phổ thông, Bán hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tài chính thu hồi nợ xấu nợ khó đòi vay tiền mặt

29/09/2017

Chuyên Viên Tố Tụng - Tây Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Long An, Tây Ninh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xử lý các hồ sơ tại bộ phận Thu hồi nợ Pháp lý và chuẩn bị hồ sơ tố tụng theo yêu cầu của Toà án dân sự
- Đại diện cho công ty trong quá trình tranh tụng tại tòa án dân sự tại địa phương hoặc một số tỉnh lân cận khi có yêu cầu
- Làm việc trực tiếp với khách hàng và yêu cầu thanh toán nợ t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật

Luật sư Pháp lý tố tụng

29/09/2017

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP - KÊNH TIỀN MẶT

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Khánh Hòa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

 
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của FE Credit qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp 
- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ.
- Chăm sóc khách hàng từ lúc tạo hồ sơ cho đến lúc giải ngân & sau khi giải ngân
- Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ  theo quy định
- Thu thập...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bất động sản, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng

29/09/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Đăk Lăk

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Đắk Lắk

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra thông tin và yêu cầu khách hàng thanh toán nợ
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ

29/09/2017

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Đăk Nông

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Đăk Nông

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm, đến nhà để kiểm tra thông tin và yêu cầu khách hàng thanh toán nợ
- Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ
- Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Nhân viên thu hồi nợ

29/09/2017

Nhân viên Kiểm Tra Chất Lượng Cuộc Gọi_Telesales

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ Trưởng Nhóm Telesales để phát triển và thực hiện kế hoạch đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng được phân bổ cho mỗi Nhân viên telesales
- Tổng hợp kết quả và tạo ra các phân tích chất lượng cuộc gọi (dựa trên nội dung, quy trình, sản phẩm ...)
- Duy trì sự tương tác chặt chẽ với Nhân viên telesales để đ...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bảo hiểm

Quận 4 Tài chính Ngân hàng

28/09/2017

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ - Làm việc tại Thanh Hóa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Thanh Hóa

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công
- Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách hàng
- Thu thập và cập nhật thông tin khách hàng
- Hỗ trợ điều tra chống lừa đảo theo quy định của VPbank FC
- Đưa ra kết quả nhận xét về hồ sơ của khách hàng
-...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật, Bán hàng

Quận Long Biên Huyện Gia Lâm Tài chính

27/09/2017

Nhân viên Thu Hồ Sơ - Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Bình Phước

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát công việc hàng ngày của các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà của các văn phòng thu hồi nợ ngoài cộng tác với FECredit
- Kiểm tra thông tin cá nhân của khách hàng, đặc biệt là địa chỉ liên lạc hiện tại để đảm bảo chúng phù hợp với dữ liệu của hệ thống và sửa đổi các thông tin nếu có bất kỳ thay đổi.
- Theo sát cá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật

Tài chính Trưởng nhóm Ngân hàng Pháp lý Nhân viên thu hồi nợ

27/09/2017

Giám Sát Bán Hàng Trực Tiếp (Direct Sales Supervisor) - Hà Nội

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hà Nội

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 20-30 Nhân viên bán hàng trực tiếp (sản phẩm cho vay tiền mặt)
- Hỗ trợ, giám sát Sales trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số của team
- Hỗ trợ và hướng dẫn Sales chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay vốn cho khách hàng
- Lên kế hoạch doanh số cho từng n...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bảo hiểm, Bán hàng

FMCG Tài chính Giam Sát Ngân hàng Bảo hiểm Giám sát bán hàng

27/09/2017

Nhân Viên Hành Chính - Phòng Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Theo dõi lịch làm việc của bộ phận hỗ trợ thu hồi nợ tại nhà từ đầu đến cuối quy trình và nhập dữ liệu kết quả của nhân viên thẩm định tại nhà vào hệ thống một cách chính xác
- Hỗ trợ từ xa cho nhân viên thu hồi nợ tại nhà để đảm bảo nhân viên luôn có được thông tin đầy đủ của khách hàng về dữ liệu thông tin cá nhân....

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Thư ký Quận 4 Tài chính Hành chính

26/09/2017

Third Party Quality Assurance Team Leader

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Determining, negotiating and agreeing Third Party qualities procedures, standard and make sure sales fields managers follow these standards.
- Experience in leading teams and building processes.
- Build up quality policies for sales fields, manager and others.
- Review current policies and developing plans to impr...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Quận 4 Tài chính Ngân hàng

25/09/2017

Nhân Viên Bán Hàng Online_NV chính thức (làm việc theo ca)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện cuộc gọi tư vấn sản phẩm online (Khách hàng đăng kí online, sản phẩm hàng tiêu dùng)
- Giải đáp thắc mắc từ khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu
- Khi nhận phàn nàn và chuyển giao cuộc gọi cho các bộ phận liên quan
- Làm việc với phòng sales và phòng hỗ trợ kinh doanh để tăng chất lượng phục vụ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Bán Hàng Quận 4 Tài chính Online

25/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank FC) tiền thân là Khối Tín dụng tiêu dùng – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng gia nhập thị trường Tài chính vào năm 2010 nhằm cung cấp nhiều sản phẩm/ dịch vụ cho vay linh hoạt và thuận tiện như: vay tiêu dùng mua xe máy, điện máy, và vay tiêu dùng cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi cung cấp sản phẩm với dịch vụ tốt nhất, nhằm nâng cao mức sống và tiêu dùng của người dân Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, VPBank FC thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-