Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty Strong Way Vĩnh Phúc

  • Số nhân viên: 500-999

Thành lập năm 2006

sản xuất linh kiện xe máy

Số lượng công nhân viên: 500

Công ty 100% vốn Đài Loan

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-