Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty SGS Việt Nam

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty SGS Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thuê ngoài – BPO và các dịch vụ chế bản điện tử DTP (desktop publishing) cho khách hàng Nhật Bản.Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, hiện SGS Việt Nam đang cần tuyển vị trí như sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-