Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY SAIGON OUTSOURCING SERVICE CO., LTD.

  • Số nhân viên: 10-24

CÔNG TY SAIGON OUTSOURCING SERVICE CO., LTD. là công ty liên doanh với Nhật Bản được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019, Với đội ngũ nhân viên của công ty SOS hầu hết là đội ngũ nhân lực trẻ 20, 30 tuổi. Hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng công ty để ngày càng phát triển.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-