Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY SAI GON OUTSOURCING CO., LTD.

  • Số nhân viên: 25-99

CÔNG TY SAI GON OUTSOURCING CO., LTD. là công ty cổ phần của Nhật Bản được thành lập vào năm 2004, cho đến nay đã trải qua 10 năm hoạt động. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế, năm 2007 công ty đã mở chi nhánh tại Trung Quốc.Thêm vào đó tháng 5 năm 2014, công ty cũng đã thành lập công ty đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công ty đại diện ở nước thứ ba tại Châu á. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của công ty iimy hầu hết là đội ngũ nhân lực trẻ 20, 30 tuổi

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-