Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Merchandising Manager

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

1,800USD - 2,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Lead the merchandising team to develop all types of samples required by customer and maintain deadline as well as quality requirements
- Work with suppliers to achieve the quality, service and tolerance
- Drive the team to following up status of order from beginning till the shipment (such as fabric inspection, cutti...

Dệt may / Da giày

Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Quản lý Vật tư Theo dõi đơn hàng Quản lý chất lượng Merchandising Manager

10/02/2018

Merchandiser

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Job Description:
- Support the Hong Kong team to follow up the development and Salesman sample with sample room to maintain the on time schedule
- Follow up closely on production schedule to ensure deliveries on time
- Following up status of bulk/ sampling (proto sample, washing sample, pre-production sample, shipmen...

Dệt may / Da giày

Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Quản lý đơn hàng Theo dõi đơn hàng Bình Dương

05/02/2018

Nhân Viên Thống Kê (Công Ty May Mặc)

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phụ trách lấy số liệu sản xuất, cập nhật tình hình và lập báo cáo.
- Theo dõi chuyền may để tính sản lượng
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận trực tiếp đôn đốc tiến độ sản xuất và xuất hàng
- Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của Trưởng BP trực tiếp.

Thư ký / Hành chánh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày

Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Hành chính Thống kê Bình Dương

29/01/2018

Nhân Viên Quy Trình May IE

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi cập nhật, cải tiến qui trình sản xuất, tiến độ sản xuất.
- Thiết lập qui trình sản xuất, cải tiến công đoạn, giảm chi phí tối đa cho 1 sản phẩm.
- Lập kế hoạch cho phân xưởng.
- Lập báo cáo trực tiếp.
- Đọc tài liệu về sản xuất
- Tính định mức chỉ
- Kiểm tra và cải thiện các yếu tố xảy ra trong quá trình sả...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày

Tiếng Anh Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Bình Dương Nhân Viên Quy Trình May IE

15/01/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cắt

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra sơ đồ, vải, bán thành phẩm trước khi cắt.
- Cắt hàng thun.
- Kiểm tra và giám sát bộ phận cắt thực hiện đúng thao tác, thông số yêu cầu.
- Tiến hành bắt lỗi và khắc phục lỗi cắt.
- Chịu trách nhiệm thực hiện lệnh cắt hàng bán thành phẩm theo chi tiết đã nhảy size, giác sơ đồ.
- Làm việc trực tiếp với Trưởng ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày

Nhân Viên Kỹ Thuật Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc

15/01/2018

QA Staff

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Job description:
- Follow up orders from beginning to final inspection.
- Checking pre-production samples and TOP sample.
- Check and verify the technical documents and trims card.
- Process control, monitor and follow-up at production lines.
- Conduct first output/ pilot run/ Inline inspection and prevent of arising...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Dệt may Bình Dương

15/01/2018

Q.A Manager

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

1,600USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

* Job Description:
- Develop and implement the QA system in accordance with customers directly, to further understand customer’s requirements and preference as inputs to improve the QA system.
- Leading and training the QA department and support to solve problem related to production and customers complain.
- Set up, m...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc QA Manager

15/01/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT

  • Số nhân viên: 500-999

Công ty  PROMINENT GARMENT chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu

Hiện nay do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-