Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Merchandiser

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Job Description:
- Support the Hong Kong team to follow up the development and Salesman sample with sample room to maintain the on time schedule
- Follow up closely on production schedule to ensure deliveries on time
- Following up status of bulk/ sampling (proto sample, washing sample, pre-production sample, shipmen...

Dệt may / Da giày

Kế Toán Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Mua hàng Vật tư Quản lý đơn hàng Theo dõi đơn hàng Bình Dương

06/12/2017

Nhân Viên Thống Kê (Công Ty May Mặc)

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phụ trách lấy số liệu sản xuất, cập nhật tình hình và lập báo cáo.
- Theo dõi chuyền may để tính sản lượng
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận trực tiếp đôn đốc tiến độ sản xuất và xuất hàng
- Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của Trưởng BP trực tiếp.

Thư ký / Hành chánh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày

Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Hành chính Thống kê Bình Dương

07/12/2017

QA Staff

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Job description:
- Follow up orders from beginning to final inspection.
- Checking pre-production samples and TOP sample.
- Check and verify the technical documents and trims card.
- Process control, monitor and follow-up at production lines.
- Conduct first output/ pilot run/ Inline inspection and prevent of arising...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Dệt may Bình Dương

29/11/2017

Nhân Viên Quy Trình May IE

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi cập nhật, cải tiến qui trình sản xuất, tiến độ sản xuất.
- Thiết lập qui trình sản xuất, cải tiến công đoạn, giảm chi phí tối đa cho 1 sản phẩm.
- Lập kế hoạch cho phân xưởng.
- Lập báo cáo trực tiếp.
- Đọc tài liệu về sản xuất
- Tính định mức chỉ
- Kiểm tra và cải thiện các yếu tố xảy ra trong quá trình sả...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày

Tiếng Anh Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Bình Dương Nhân Viên Quy Trình May IE

29/11/2017

Q.A Manager

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

1,600USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

* Job Description:
- Develop and implement the QA system in accordance with customers directly, to further understand customer’s requirements and preference as inputs to improve the QA system.
- Leading and training the QA department and support to solve problem related to production and customers complain.
- Set up, m...

Dệt may / Da giày, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QA Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc QA Manager

29/11/2017

Merchandising Manager

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

1,800USD - 2,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Lead the merchandising team to develop all types of samples required by customer and maintain deadline as well as quality requirements
- Work with suppliers to achieve the quality, service and tolerance
- Drive the team to following up status of order from beginning till the shipment (such as fabric inspection, cutti...

Dệt may / Da giày

Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Quản lý Vật tư Theo dõi đơn hàng Quản lý chất lượng Merchandising Manager

13/11/2017

Nhân Viên Phòng QA (QA Admin)

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện các công việc văn phòng
- Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo QA, QC liên quan đến chất lượng sản phẩm và gửi mail cho các bộ phận liên quan
- Chuẩn bị tài liệu khách hàng, tài liệu hàng hóa, mẫu mã
- Trả lời email khách hàng và các bộ phận liên quan
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản l...

Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA Thị xã Thủ Dầu Một

06/11/2017

Nhân Viên Giác Sơ Đồ (May Mặc)

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giác sơ đồ theo Rập
- Theo dõi thông số, tài liệu trước khi ra sơ đồ
- Theo dõi quá trình sử dụng và cải thiện
- Cập nhật tài liệu, quản lý dữ liệu kỹ thuật
- Tác nghiệp đồng bộ với bộ phận Cắt để hoàn thành mẫu may
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
- Chi tiết trao đổi trong cuộc phỏng vấn.

Dệt may / Da giày

Thị xã Thủ Dầu Một May Mặc Dệt may Giác sơ đồ

03/11/2017

Thông tin công ty

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT

  • Số nhân viên: 500-999

Công ty  PROMINENT GARMENT chuyên về lĩnh vực may mặc xuất khẩu

Hiện nay do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-