Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty DIGITALSTAGE

  • Số nhân viên: 10-24

Công ty chúng tôi chuyên về phát triển phần mềm dành cho các doanh nghiệp ở Nhật Bản.

Doanh thu hàng năm hơn 4 tỉ USD về bán các sản phẩm điện tử.

Công ty định hướng sẽ phát triển ở Việt Namhệ thống mới về app dành cho back office hoặc máy POS dành cho các cửa hàng.

Dự định của công ty sẽ bắt đầu từ số lượng ít nhân viên, tùy theo tình hình doanh thu sẽ phát triển với qui mô lớn hơn. Và chúng tôi đang cần những nhân viên ưu tú trở thành lực lượng nồng cốt của công ty.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io