Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Phòng Kế Hoạch (Làm tại VSIP 1)

CÔNG TY DỆT MAY XNK NHẬT MINH - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/07/2018

QC Manager (Làm tại VSIP 1)

CÔNG TY DỆT MAY XNK NHẬT MINH - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/07/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY DỆT MAY XNK NHẬT MINH

  • Số nhân viên: 100-499

May mặc xuất khẩu

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-