Ngành nghề kinh doanh: DẦU ĂN & SHORTENING
Danh sách sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp:
- Dầu Cooking MARVELA
- Dầu Nành MARVELA
- Dầu Ông Táo MARVELA
- Dầu Super Olein MARVELA
- Shortening MARVELA

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kế Toán Công Nợ

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/07/2018

Nhân Viên Tổng Hợp Phòng DVKH

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/07/2018

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/07/2018

Brand Marketing Supervisor

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/07/2018

Thợ Hàn

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

06/07/2018

Chuyên viên pháp Chế/ Luật Sư

CÔNG TY DẦU ĂN GOLDEN HOPE NHÀ BÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

30/06/2018

Nơi làm việc

  • VPHCM 10 công việc

    Đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận,Hồ Chí Minh, Việt Nam