Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

03 QUẢN LÝ SẢN XUẤT (Tuyển Gấp)

Công Ty CPSX Năng Lượng Xanh Bình Dương - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/01/2019

Thông tin công ty

Công Ty CPSX Năng Lượng Xanh Bình Dương

Công Ty CPSX Năng Lượng Xanh Bình Dương  chuyên về lĩnh vực sản xuất viên nén gỗ

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-