Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

NHÂN VIÊN LOGISTICS

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NHẠN BIỂN - Hà Nội

Thương lượng | Mới đi làm

10/08/2017

Thông tin công ty

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NHẠN BIỂN

  • Số nhân viên: 10-24

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NHẠN BIỂN chuyên:

- Dịch vụ đại lý, khai thuê hải quan, vận tải nội địa và kho vận ngoại thương.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải Đa phương thức Quốc tế, logisctics & chuỗi cung ứng supply chain ...

- Kinh doanh thương mại & dịch vụ (Tradding & services) cũng là một hướng đi của công ty trong chiến lược phát triển.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-