Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CÁN BỘ AN TOÀN

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ - VSMT trong quá trình
thi công tại các Công trường
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ - VSMT tại các bộ phận theo biện
pháp ATLĐ đã được triển khai và phổ biến
- Tham gia xây dựng, cải tiến các qu...

An Toàn Lao Động

Huyện Từ Liêm Xây dựng An Toàn Lao Động Hải Dương Hà Nam

22/11/2017

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Dự Án Đồng Nai

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

- Phiên dịch trong các cuộc họp với chủ đầu tư
- Dịch hồ sơ, văn bản liên quan của Dự án
- Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp
- Các công việc phát sinh theo thỏa thuận với NLĐ
* Làm việc tại:
- CN Đồng Nai:KCN Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam 
 

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Dự án Huyện Nhơn Trạch

21/11/2017

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

- Phiên dịch trong các cuộc họp với chủ đầu tư
- Dịch hồ sơ, văn bản liên quan của Dự án
- Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp
- Các công việc phát sinh theo thỏa thuận với NLĐ

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Huyện Từ Liêm

20/11/2017

Cán Bộ Kĩ Thuật/ Kỹ Sư Hiện Trường- Hải Phòng

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nh...

Xây dựng

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận Hải An Hải phòng

03/11/2017

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hải Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

- Phiên dịch tài liệu, hồ sơ
- Phiên dịch trong cuộc họp, trong quá trình làm việc khi có phát sinh cần trao đổi
- Báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp
* Làm việc tại:
- CN Hải Dương: KCN Đại An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch TP Hải Dương

03/11/2017

Cán Bộ Kĩ Thuật/ Kỹ Sư Hiện Trường

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nh...

Xây dựng

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Từ Liêm

03/11/2017

Chỉ Huy Trưởng Công Trường - Tại Hải Phòng

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…):
- Các Chiến lược, mục tiêu, hiệu quả của công trường.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động công trường, phân ...

Xây dựng

Quận Hải An Xây dựng Chỉ huy trưởng công trình

03/11/2017

Đội Trưởng Cơ Điện

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiế...

Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Điện tử Điện Đội trưởng

02/11/2017

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Phiên dịch tài liệu, hồ sơ
- Phiên dịch trong cuộc họp, trong quá trình làm việc khi có phát sinh cần trao đổi
- Báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp
* Làm việc tại:
- HN: P.411- Số 15 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch Huyện Từ Liêm

31/10/2017

Nhân Viên Hành Chính Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Phiên dịch tiếng Hàn cho Giám đốc Kinh doanh ( nữ) người Hàn Quốc
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh
- Quản lý và sắp xếp lịch làm việc của Tổng giám đốc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
 

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Quận 7 HCM

31/10/2017

Giám Đốc Vật Tư Thiết Bị

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Cạnh tranh | Giám đốc

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi của Công ty.
- Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.
- ...

Quản lý điều hành, Vật tư / Mua hàng

Huyện Từ Liêm Giám Đốc Vật tư Cung ứng

18/10/2017

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
- Theo dõi quản lý công trình được phân công.
- Báo cáo công việc ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Kỹ thuật điện Kỹ sư cơ điện Hải phòng

18/10/2017

Kỹ Sư Xây Dựng Hiện Trường

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng

13,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế
- Bóc tách khối lượng xây dựng dự án.
- Đọc bản vẽ hồ sơ thiết kế công trình.
- Làm việc với chủ đầu tư về thi công dự án.
- Đảm bảo chất lượng, số lượng , tiến độ thi công tại công trường.
- Tư vấn giám sát hiện trường các công trình đào đắp, san nền, thi công đường, thoát nước mưa, thoát n...

Tư vấn, Xây dựng, Kiến trúc

Kỹ sư cơ khí Xây dựng

12/10/2017

Trưởng Phòng Cơ Điện

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chỉ đạo, phân công công việc cho Tổ đội thi công cơ điện của Công ty
- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
- Theo dõi quản lý công trì...

Xây dựng, Điện / Điện tử

Huyện Từ Liêm Trưởng Phòng Trưởng phòng cơ điện Hải phòng Hà Nam

12/10/2017

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
- Theo dõi quản lý công trình được phân công.
- Báo cáo công việc ...

Xây dựng, Điện / Điện tử

Kỹ thuật điện Kỹ sư cơ điện Hà Nam

12/10/2017

Đội Trưởng Cơ Điện

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

* Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiế...

Xây dựng, Điện / Điện tử

Điện tử Điện Hà Nam Đội trưởng

12/10/2017

Nhân Viên Đấu Thầu

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công tác lập, tính toán khối lượng các hạng mục công trình công nghiệp thuộc các dự án của Công ty
- Phối hợp với bộ phận thiết kế làm rõ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn vật tư, vật liệu
- Lập biên pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, tiến độ thi công phục vụ công tác đấu thầu
- Lập dự toán các hạng mục công trình...

Xây dựng

Huyện Từ Liêm Đấu thầu xây dựng

12/10/2017

Cán Bộ Kĩ Thuật/ Kỹ Sư Hiện Trường- Hà Nam

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nam

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nh...

Xây dựng, Vật tư / Mua hàng

Nhân Viên Kỹ Thuật Hà Nam

12/10/2017

Giám Đốc Cung Ứng

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

Cạnh tranh | Giám đốc

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi của Công ty.
- Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.
- ...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Vật tư / Mua hàng

Huyện Từ Liêm Giám Đốc Vật tư Cung ứng

12/10/2017

Cán Bộ Kĩ Thuật/ Kỹ Sư Hiện Trường- Hải Dương

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC) - Hải Dương

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nh...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Hải Dương

12/10/2017

Giám Đốc Thu Mua Vật Tư Thiết Bị

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt
động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi của Công ty.
- Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật
tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.
- ...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Vật tư / Mua hàng

Huyện Từ Liêm Giám Đốc Vật tư Xây dựng

12/10/2017

Cán Bộ An Toàn

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC - Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ - VSMT trong quá trình
thi công tại các Công trường
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ - VSMT tại các bộ phận theo biện
pháp ATLĐ đã được triển khai và phổ biến
- Tham gia xây dựng, cải tiến các qu...

Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Xây dựng Hải Dương Hải phòng Hưng Yên Hà Nam Cán bộ an toàn

12/10/2017

Thông tin công ty

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC

Công Ty CP Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng CJSC

  • Website công ty: www.cjsc.vn
  • Số nhân viên: 100-499

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng (CJSC) là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế - thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, các dự án nguồn vốn FDI ( Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...) tại Việt Nam. 

Thông tin Công ty: www.cjsc.vn hoặc https://www.facebook.com/cjsc.vn/

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, các dự án mang thương hiệu CJSC đã có mặt trên hơn 40 khu công nghiệp trong cả nước và thị trường xây dựng quốc tế. CJSC tự hào là một trong số ít những nhà thầu Việt Nam chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng, có quy mô và nhân sự ổn định và năng lực tốt nhất để thực hiện các dự án công nghiệp nguồn vốn FDI tại Việt Nam.

 Để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn tới, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp mới - những tài năng mới. Chúng tôi cam kết ở CJSC, bạn sẽ được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo, thăng tiến, khen thưởng xứng đáng.

Xin cảm ơn !

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-