Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng SIS

Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng SIS

  • Số nhân viên: 10,000-19,999

Trong 4 năm qua với sự quản lý sản xuất của cán bộ lãnh đạo của công ty và sựnhiệt tình của cán bộ công nhân viên đã đưa công ty ngày một phát triển, đáp ứng được nhu cầu của con người. Công ty ngày càng mở rộng qui mô hoạt động, vì thế chúng tôi cần tuyển thêm nguồn nhân sự.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-