Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/03/2019

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

1,500,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

19/03/2019

THỰC TẬP SINH THU MUA

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

15/03/2019

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

NHÂN VIÊN PHỤ KHO KIÊM GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

14/03/2019

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm

14/03/2019

KẾ TOÁN DOANH THU

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

13/03/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ( Part time)

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

3,000,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Mới đi làm

12/03/2019

Quản Lý Nhà Hàng ( Chewy Junior - Otoke Chicken )

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/03/2019

NHÂN VIÊN BẾP ( BÁNH , GÀ )

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

12/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2019

Thông tin công ty

Công Ty CP TG Food

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty kinh doanh, phục vụ dịch vụ ăn uống với chuỗi cửa hàng Chewy Junior và Otoke Chicken

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-