Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
19/08/2019

Quản Lý Nhà Hàng (Otoke Chicken - Cô Tấm Quán)

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/08/2019

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ C&B

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
19/08/2019

Quản Lý Nhà Hàng ( Chewy Junior)

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/08/2019

NHÂN VIÊN BẾP PARTTIME/ FULLTIME CÔ TẤM QUÁN

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Mới đi làm
15/08/2019

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PARTTIME/ FULLTIME CÔ TẤM QUÁN

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
15/08/2019

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm
15/08/2019

NHÂN VIÊN THU NGÂN PARTTIME/ FULLTIME CÔ TẤM QUÁN

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Mới đi làm
15/08/2019

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
14/08/2019

ASSISTANT OPERATIONS MANAGER

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
14/08/2019

OPERATIONS MANAGER

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý cấp cao
14/08/2019

GIÁM SÁT CA/ SHIFT SUPERVISOR

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
14/08/2019

NHÂN VIÊN BẾP BÁNH

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm
14/08/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm
13/08/2019

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
02/08/2019

Thông tin công ty

Công Ty CP TG Food

Công Ty CP TG Food

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty kinh doanh, phục vụ dịch vụ ăn uống với chuỗi cửa hàng Chewy Junior và Otoke Chicken, Cô Tấm quán

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-