Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

1,500,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
30/06/2020

Thủ Kho

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
30/06/2020

QUẢN LÝ KHU VỰC/AREA MANAGER (Hệ Thống CHEWY CHEWY)

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
25/06/2020

THỰC TẬP SINH THU MUA

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

1,500,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
23/06/2020

GIÁM SÁT CA CỬA HÀNG NGHÀNH F&B TẠI BIÊN HÒA

Công Ty CP TG Food - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/06/2020

NHÂN VIÊN BẾP FULLTIME (Hệ Thống Cô Tấm quán)

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

GIÁM SÁT CA CỬA HÀNG NGHÀNH F&B

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/06/2020

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Công Ty CP TG Food - Hồ Chí Minh

1,500,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
15/06/2020

Thông tin công ty

Công Ty CP TG Food

Công Ty CP TG Food

  • Số nhân viên: 500-999

Công ty kinh doanh, phục vụ dịch vụ ăn uống với chuỗi cửa hàng Chewy Junior và Otoke Chicken, Cô Tấm quán

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io