Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty CP Silkroad Vina

SILKROAD VINA JSC là công ty con thứ hai được thành lập ở nước ngoài của SILKROAD C&T, được xây dựng tại miền nam của Việt Nam(Thành phố Hồ Chí Minh).
Cùng với công ty cổ phần SILKROAD HANOI JSC, chúng tôi hướng đến mục tiêu dẫn đầu thị trường Châu Á, bao gồm cả Việt Nam, bằng cách cung cấp những công nghệ khác biệt và chăm sóc cho sự hài lòng của khách hàng.
Lĩnh vực kinh doanh : Phụ gia hóa học, Phụ gia đặc thù, Phụ gia trợ nghiền
Hiện nay do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-